Wszystkim uczestnikom Misyjnych Mszy Świętych Wieczystych z serca hojnie udzielamy naszego Apostolskiego Błogosławieństwa i jednocześnie wyrażamy nasze głębokie uznanie tym, którzy spiesząc z pomocą głosicielom Ewangelii przyczyniają się do rozkrzewiania Słowa Bożego po całym świecie. Wraz z Panem udzielamy wszelkich darów niebios, które niech będą zachętą i pomocą w podejmowaniu zbożnego dzieła.

Watykan, dnia 5 czerwca 2013
Franciszek, papież

*   *   *

Universis
Ligae Missarum pro missionibus participibus Nostram libenter elargimur Apostolicam Benedictionem, laudem simul in eos conferentes qui Evangelii praeconibus et Dei Verbo per terrarum orbem diffundendo opem ferunt, dum a Domino simul omnia superna beneficia impetramus, quae sint ad studiosa proposita suscipienda incitamento.

Ex Aedibus Vaticanis, die V mensis Junii MMXIII.
Franciscus papa

Misyjne Msze św. Wieczyste nazwane dlatego wieczystymi, ponieważ codziennie i na zawsze odprawia się 7 Mszy świętych, za wszystkie osoby żyjące, jak i zmarłe pojedynczo wpisane z imienia i nazwiska do Księgi Misyjnych Mszy Świętych Wieczystych.

Do udziału w Misyjnych Wieczystych Mszach Świętych można zgłaszać:

Taki wpis będzie również najlepszym duchowym podarunkiem okolicznościowym z okazji urodzin i imienin, Chrztu świętego i I Komunii świętej, Sakramentu Bierzmowania, zawarcia Sakramentu Małżeństwa, złożenia ślubów zakonnych, przyjęcia świeceń kapłańskich, różnych rocznic i jubileuszów.

Osoba wpisana za życia ma udział w owocach tych Mszy świętych także po śmierci, nie ma więc potrzeby zawiadamiania o jej czy jego śmierci. Potwierdzeniem wpisu jest obrazek, z imieniem i nazwiskiem oraz odpowiednia datą wpisu, który wysyłamy Ofiarodawcom.

Do Misyjnych Mszy św. Wieczystych nie można wpisywać zbiorowo, np.: rodziny, małżeństwa, wspólnoty, dusz w czyśćcu itp.

Ofiary składane na Wieczyste Msze święte są przeznaczone dla naszych misjonarzy pracujących w krajach misyjnych oraz na kształcenie nowych misjonarzy.

Ofiara za jedną wpisaną osobę wynosi przynajmniej 20 zł.

 

Dane osoby zgłaszającej udział (*) odpowiedź wymagana

* Imię i nazwisko:


* Adres pocztowy:
* Zgłaszana intencja

Proszę o wpisanie do udziału w Misyjnych Wieczystych Mszach świętych następujących osób
(prosimy wpisywać jedną osobę w każdej linii i osoby zmarłe poprzedzić znakiem +):

Ofiarę (w wysokości przynajmniej 20 zł za każdą wpisaną osobę) prosimy wpłacić na konto nr:
02 1020 5040 0000 6102 0063 5623


Wszelką korespondencję związaną z Misyjnymi Wieczystymi Mszami św. (zapytania, podziękowania, komentarze, reklamacje)
prosimy kierować na adres:

Księża Werbiści
ul. Długa 44
86-130 LASKOWICE
Tel. (52) 330 73 00
Fax (52) 330 73 01
E-mail: biuro@werbisci-laskowice.org